Dolda landskap

 

Mina tavlor målar jag ur minnet. Motiven baseras visserligen på verkliga landskap, men de lever genom de spår som lämnats i mitt minne.

Jag tycker särskilt mycket om landsskapsmotiv från Ångermanland. Det är ett landskap med vilket jag känner mej förtrogen, ett landskap, som formade mej under min barndom och mina ungdomsår.

Jag favoriserar en laserande målningsteknik, som i dess spontana framträdande hänvisar till de speciella norrländska ljusförhållanden.

Snö och is målar jag mest pastost – i motsats till deras faktiska pulverformiga, lätta och flockiga konsistens. På det viset täcker (döljar) snön, som i verkliga livet, det tidigare målade landskapet. Man kan skönja mänskliga spår och artefakter i mina tavlor.

Det finns naturligtvis mera dolt i mina bilder än bara landskapet (under snön). Vem var det som lämnat sina spår, byggde hus och vägar? Vart tog människan vägen?